skjut inte dig själv i foten

Hat vållar fejd, men kärlek skyler alla fel. ordspråksboken 10:12
 
Må Gud må ge oss blödigare hjärtan, idag och för all framtid.
Amen. syster signe 

Kommentarer:


~Kommentera

syster signes :

skjut inte dig själv i foten


Jag heter
Kom ihåg mig till en annan gång?
Mail

Blogg-URL

Kommentar

  • Tillbaka till förstasidan, tack

  • ~